ZACHÓD Nieruchomości - Zielona Góra - mieszkania domy działki

Dzisiaj jest Poniedziałek, 20 maja 2024
tel. 68 324 20 00
ul. Kupiecka 29/1, 65-058 Zielona Góra
Oddział Zielona Góra

Sprzedaż / Działki

Ilość odwiedzin: 35

Działka budowlana Ochla-Sadowa

Działka budowlana Ochla-Sadowa
Oblicz ratę kredytu
Cena nieruchomości 2 232 900 PLN
Okres kredytowania (lata)
1
35

Umów się na oglądanie

Zadaj pytanie

Portfel Korzyści
 • 2 232 900 PLN (150,00 PLN / m2)
 • 155290227
 • Oferta na wyłączność
 • DZIAŁKA BUDOWLANA OBJĘTA MIEJSCOWYM PLANEM PRZESTRZENNYM W DZIELNICY NOWE MIASTO OCHLA UL. SADOWA/ WIŚNIOWA

  Oferujemy Państwu działkę budowlaną w dobrej lokalizacji z bliskim dostępem do pełnych mediów. Działka jest płaska w kształcie prostokąta z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.

  Powierzchnia oferowanego gruntu: 1 4886m2

  Wymiary działki w przybliżeniu: 62m x 230m

  Teren objęty jest miejscowym planem przestrzennym nr: VII.132.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019r. Działka oznaczona jest symbolem MN4:

  1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

  2) uzupełniające - zabudowa usługowa, z wyłączeniem działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.

  2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1:

  1) nakazuje się uwzględnienie wskazanych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy

  w odległości:

  a) 6m od terenu drogi publicznej, terenów publicznych ciągów pieszo - jezdnych oraz od linii rozgraniczających tereny przy południowej granicy planu,

  b) 5m od terenów dróg wewnętrznych,

  c) 1,5 od terenów rowów melioracyjnych;

  2) zakazuje się realizacji garaży wolnostojących powyżej dwóch stanowisk;

  3) dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego zarówno w budynku przeznaczenia podstawowego, jak i w wolno stojącym obiekcie.

  3. Określa się następujące parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:

  1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 25%;

  2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40%;

  3) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,01 do 0,75;

  4) wysokość zabudowy:

  a) budynków mieszkalnych z dachami stromymi - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie większa niż 9m,

  b) budynków mieszkalnych z dachami płaskimi - do 2 kondygnacji nadziemnych, nie większa niż 8m,

  c) obiektów pozostałych - 1 kondygnacja nadziemna, nie większa niż 5m;

  5) w zakresie geometrii dachów:

  a) dachy płaskie,

  b) dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 20 do 45;

  6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 900m

  Świetna oferta dla dewelopera, oraz osób szukających dużej działki budowlanej

  Więcej informacji w biurze.

  Agent prowadzący:

  Paulina Badura tel. 533 343 111

  e-mail: paulina@zachodnieruchomosci.pl


 •  
 • 14 886,00 m2
 • 14 886,00 m2
 • w Zielonej Górze
 • własność
 •  
 • Badura Paulina

  Badura Paulina
  Agent Nieruchomości

  Licencja nr 20610
  tel. 68 324 20 00
  tel. 533 343 111
  e-mail